Latest Post

چکیده

شرکت‌ها در مواجهه با تغییرات سریع و تحولی قرار دارند؛ پس می‌دانند که دیگر، مدیر همه چیز را نمی‌داند و رهبری از طریق فرماندهی و کنترل، مطلوب نیست. در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها به دنبال مدل کوچینگ یا مربیگری[1] هستند. مدیران در این روش۰۰۰ 

در گذشته اغلب افراد با کسب تخصص در حوزه‌های فنی، کاربردی یا حرفه‌ای به