Latest Post

در مسیرتان به سمت خانه در کدام پمپ بنزین توقف می‌کنید؟ آیا باید یک جفت کفش جدید یا لباسشویی خریداری کنید؟در طول روز با دهها تصمیم سر و کار داریم. برخی از آنها وقت گیر و مهم هستند؛ ولی برخی دیگر در کسری از ثانیه گرفته می‌شوند. تنها تعداد کمی از ما به زمان و هزینه این تصمیم گیری‌ها و